Anne Loos Make-up Artist en Visagie-opleidingen.Alphen aan de Rijn.

Mochten er na het bekijken van mijn website nog vragen zijn, dan kunt u een afspraak met mij maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

U bent van harte welkom!

Aandachtspuntje: ik hoor te slecht om telefonisch goed te kunnen communiceren. Een mailtje is natuurlijk geen probleem en heeft de voorkeur.

In het “live” contact zult u niet veel merken van mijn slechthorendheid.

Mijn vriend Arend Spaans, tevens fotograaf, neemt de telefoon voor mij waar.

U kunt Arend Spaans bereiken via 06-29096230

KVK 27315564.

BTW NL001986244B07

Neem contact op met Anne Loos

Privacy-statement:

AVG
Privacy Verklaring (AVG)

Anne Loos Make-up Artist en Visagieopleidingen postadres Gerard Doustraat 28 2406 GV te Alphen aan den Rijn, respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens: www.anneloos.nl mail adres: info@anneloos.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken: Anne Loos Make-up Artist en Visagieopleidingen verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Gegevens over uw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@anneloos.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens: Anne Loos Make-up Artist en Visagieopleidingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: – Het afhandelen van uw betaling. – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten– Om goederen en diensten bij u af te leveren – Anne Loos Make-up Artist en Visagieopleidingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming: Anne Loos Make-up Artist en Visagieopleidingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Anne Loos Make-up Artist en Visagieopleidingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Personalia: 7 jaar, wettelijke verplichting Adres: 7 jaar, wettelijke verplichting Telefoonnummer: 7 jaar, wettelijke verplichting Email adres: 7 jaar, wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden: Anne Loos Make-up Artist en Visagieopleidingen verkoopt GEEN gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Anne Loos Make-up Artist en Visagieopleidingen  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Anne Loos Make-up Artist en Visagieopleidingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website www.anneloos.nl   en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Anne Loos Make-up Artist en Visagieopleidingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@anneloos.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Anne Loos Make-up Artist en Visagieopleidingen wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/…/cont…/contact-us

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Anne Loos Make-up Artist en Visagieopleidingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact me ons op via info@anneloos.nl